W dobie ciągle zmieniających się przepisów, wzmożonej konkurencji coraz trudniej jest prowadzić sprawy związane z księgowością, podatkami, kontrolą kondycji finansowej. Zapanowanie nad całością spraw finansowych w firmie staje się coraz bardziej kłopotliwe, pochłania dużo czasu i nakładów pieniężnych. Czy nie lepiej więc powierzyć te sprawy firmie, która posiada odpowiednie umiejętności, odpowiednią kadrę pracowniczą, a co najważniejsze doświadczenie?

Współpraca z nami pozwoli przejść bezpiecznie przez szereg przepisów, instytucji i spraw, które często wykraczają poza zakres możliwości pojedynczej osoby czy organizacji. Dodatkowym atutem jest również obniżenie kosztów firmy związanych z obsługą finansową a ponadto możliwość czerpania korzyści w ramach współpracy. Dzięki temu, iż Nasza firma zajmuje się nie tylko sprawami finansowymi mogą Państwo odnaleźć także inne sfery działalności, w których możemy Państwu pomóc. Zapraszamy więc do współpracy. Dołącz do grona naszych Partnerów.

Księgowość i podatki:
 

 • prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej w zakresie ksiąg handlowych,
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego, podatku VAT, podatku akcyzowego i innych,
 • reprezentowanie naszych Partnerów przed Urzędem Skarbowym i innymi urzędami administracji państwowej,
 • sporządzanie sprawozdań dla instytucji podatkowych i innych,
 • konsultacje w zakresie podatków, rachunkowości.


Kadry i płace:
 

 • prowadzenie spraw personalnych,
 • rozliczenia ZUS i podatkowe pracowników.


Finanse:
 

 • badanie płynności finansowej,
 • restrukturyzacja długów,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie biznesplanów,
 • analiza kondycji finansowej firmy,
 • obsługa finansowa firmy,
 • zarządzanie majątkiem i poszukiwanie źródeł oszczędności,
 • analiza kosztów.

Zadania:

Naszym zadaniem w tej sferze firmy jest pomoc i zabezpieczenie Naszych klientów przed niepożądanymi skutkami pomyłek w zakresie księgowości i kadr, a także sterowanie płynnością finansową firmy. Ponieważ znamy potrzeby naszych klientów, możemy więc skutecznie ochraniać ich przed problemami związanymi z podatkami, sprawami pracowniczymi oraz utratą kontroli finansowej. Właściwe kształtowanie płynności finansowej, analiza poszczególnych sfer działalności firmy pozwala podejmować właściwe decyzja finansowe i inwestycyjne. W przypadku problemów finansowych pomagamy naszym Partnerom w pozyskiwaniu źródeł finansowania i odpowiednim kształtowaniu relacji wydatków do przychodów. Tym samym pomagamy w odbudowaniu płynności finansowej i zapewnieniu utrzymania jej na odpowiednim poziomie.

Dlaczego my

Ponieważ nasza firma działa w grupie a my znamy problemy i potrzeby naszych klientów jesteśmy w stanie pomóc naszym Partnerom we właściwym kształtowaniu polityki finansowej firmy. Łącząc w sobie ponadto księgowość i kadry możemy skutecznie doradzać w zakresie właściwych decyzji finansowych i podatkowych. Określone działania pociągają za sobą określone konsekwencje. Nie zawsze nasze działania powodują określone pozytywne skutki. My natomiast staramy się pomóc Państwu w podejmowaniu właściwych decyzji. Nawet gdyby skutki określonych decyzji były niechciane, jesteśmy po to aby naprawić dany problem i skierować sprawy na właściwy tor.

Dlaczego nie mówimy o cenach

Zgodnie z Naszą ideą każdy klient jest indywidualny i każdy potrzebuje indywidualnej ceny. Naszym zadaniem jest pomoc a efekty tej pomocy są wyceniane w trakcie współpracy.W zależności od zakresu naszej pomocy, obszaru działalności, kondycji finansowej Partnera dobieramy cenę za nasze usługi. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do wymagań i oczekiwań naszych klientów.