Trafne inwestycje to podstawa sukcesu. To także element wzrostu i pomnażania kapitału. W tym segmencie oferujemy pomoc w zakresie dokonywania inwestycji. Odpowiednie ukierunkowanie w zakresie nakładów przynosi wymierne korzyści w postaci przyszłych zysków. Naszym zadaniem jest pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych. Sami także dokonujemy inwestycji, szczególnie w przedsięwzięcia realizowane przez Naszych Partnerów. Znajomość wspólnych zagadnień pomaga w trafnym doborze zamierzeń inwestycyjnych. Tutaj także mamy element ryzyka, który ograniczamy poprzez rozłożenie nakładów inwestycyjnych w różnych sferach działalności.

Rynek papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych to instytucja dająca korzyści ale i przynosząca straty. Powszechnie wiadomo, że giełda „zabiera jednym aby dać innym”. Nikt z nas nie jest zainteresowany aby ponosić straty. Oczywiście nie są one nieuniknione. Nasza firma pomaga we właściwym lokowaniu powierzonych środków. Inwestujemy zgodnie z wolą Naszych Partnerów aby uzyskiwać korzyści przy określonej stopie zwrotu.

Pomagamy w dokonywaniu właściwych inwestycji w zakresie przedsięwzięć. Dla Naszych klientów poszukujemy właściwych obiektów umożliwiających realizację przedsięwzięć. Dobór odpowiedniego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej decyduje w dużej mierzeo sukcesie. Wyboru określonej lokalizacji dokonujemy w oparciu o podane przez inwestora parametry. Możliwa jest również sytuacja, w której inwestor określa teren a my określamy parametry i wyceniamy ich wartość. W obydwu przypadkach określamy koszty danego przedsięwzięcia wybierając najkorzystniejszą ofertę.

Pozyskiwanie źródeł finansowania

Każda działalność wymaga określonej wielkości nakładów. W związku z tym pomagamy naszym klientom pozyskanie najbardziej opłacalnych źródeł finansowania. Zajmujemy się ponadto lokowaniem posiadanych środków w najbardziej optymalne źródła dochodu. Inwestujemy tam gdzie stopa zwrotu jest najbardziej opłacalna. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom lokujemy środki finansowe z różnych źródeł w najlepsze przedsięwzięcia.

Wsparcie z UE

Po przystąpieniu do UE uzyskaliśmy dostęp do środków finansowych na realizację różnych przedsięwzięć. Nasza firma pomaga w pozyskaniu dodatkowych środków na przedsięwzięcia. Środki pochodzące z dotacji unijnych są dodatkowym źródłem dochodów dla firm a jednocześnie umożliwiają pozyskiwanie znacznych środków na inwestycje. Właściwe określenie potrzeb finansowych i odpowiednia procedura w zakresie pozyskania środków z Unii pozwala na skuteczne zdobycie wsparcia finansowego.