Gospodarka funkcjonuje w znaczącej mierze dzięki handlowi i usługom. Większość firm zajmuje się także tym kierunkiem swojej działalności. Handel nie jest jednak już tylko zwykłą wymianą, stawia przed Nami nowe wyzwania. Handel to umiejętność sprzedaży zadowolenia klientom. Im większe zadowolenie tym lepsza cena, którą klienci są gotowi zapłacić za produkt. Pomagamy w oferowaniu klientom większego zadowolenia a tym samym w uzyskiwaniu lepszej ceny za produkt. Nie ważne czy produktem jest towar lub usługa, ważne aby klient był zadowolony. Budowanie odpowiedniej relacji w otoczeniu klient – dostawca przynosi wymierne korzyści.

Dlaczego tym się zajmujemy.

Handel to wymiana. Naszym zadaniem jest właściwe kształtowanie wymiany. Kojarzymy Naszych partnerów pod kątem uzyskania korzystnych cen oraz otrzymania właściwej jakości towarów i usług. Wymiana to zarówno sprzedaż towarów jak i świadczenie usług. Trafny dobór partnera handlowego jest równie ważny jak oferowane przez niego produkty.

Co dajemy w zamian:

Wymierną korzyścią w zakresie handlu jest uzyskanie dobrej ceny i zadowolenia. Współpraca z nami pomaga osiągnąć oba parametry. Nasze kontakty handlowe umożliwiają maksymalizację relacji ceny i zadowolenia. Umożliwiamy kupno określonego produktu po korzystnej cenie. Nie oznacza to, że cena zawsze jest niska. Zadowolenie wynika z optymalnego zakupu. Nasze zadanie to optymalizacja ceny i zadowolenia.

Do kogo kierujemy swoją ofertę.

Dzisiejsza działalność pośród wielu firm jest szczególnie podatna na mnogość ofert, niekoniecznie właściwych i odpowiednich do naszych potrzeb. Nasza oferta jest skierowana do firm i osób chcących zabezpieczyć się przed ryzykiem współpracy z niewłaściwym i niesumiennym partnerem. Przed podjęciem współpracy z danym klientem dokonujemy oceny jego wiarygodnościi rzetelności. Współpracujemy z firmami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, dobre perspektywy na przyszłość, oferującymi dobre produkty i usługi.

Co można dzięki współpracy z nami osiągnąć.

Kluczowym elementem jest uczciwość. Współpraca z nami daje bezpieczeństwo i efektw postaci terminowej realizacji po ustalonej cenie kontraktu. Zarówno towar jak i usługa musi być właściwie wyceniona. Naszym zadaniem jest właściwe określenie ceny odpowiadającej zadowoleniu i bezpieczne przeprowadzenie całej transakcji. Zabezpieczenie transakcji zarówno od strony finansowej jak i prawnej.