Nasza oferta konsultingowa skierowana jest do firm i osób, które cenią innowacje w różnych sferach działalności. Stosujemy metody i działania wykraczające swym zakresem poza kanony danej dziedziny. Łączymy i wykorzystujemy strategie zaczerpnięte z poszczególnych dziedzin w zakresie ich dostosowania do potrzeb naszego Partnera. Oryginalne i niestandardowe podejście sprawia, że nasze działania znajdują praktyczne odzwierciedlenie w uzyskiwanych efektach.

W ramach consultingu oferujemy doradztwo w różnych sferach działalności. W dzisiejszej gospodarce trudno zapanować nad całością spraw, które Nas otaczają. Mnogość procesów i zdarzeń mikroekonomicznych oraz makroekonomicznych stawia przed Nami wiele problemów. W pewnym stopniu jesteśmy w stanie zapanować nad mikroekonomicznymi aspektami Naszej działalności. Makroekonomia często jest trudna do przewidzenia.

Firma P&N GROUP prowadzi doradztwo we właściwym kształtowaniu mikroekonomii Państwa działalności przy jednoczesnym dostosowaniu do zdarzeń makroekonomicznych. Wykorzystując odpowiednie narzędzia zmierzamy do ograniczenia ryzyka i dostosowania działań do zmieniających się warunków rynkowych.

Naszymi klientami są firmy i osoby szukające porad w zakresie rozwiązywania problemów finansowych i organizacyjnych. Doradzamy w jaki sposób właściwie kształtować płynność finansową, w jaki sposób ukierunkować działalność w celu minimalizacji ryzyka i ograniczenia ewentualnych strat. W szczególności zwracamy uwagę na przedsięwzięcia obarczone dużym ryzykiem. Z reguły takie przedsięwzięcia mają wysoką stopę zwrotu.

Nasze zadania to:
 

 • Doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka
 • właściwy dobór narzędzi finansowych dla realizacji zamierzeń
 • lokowanie nakładów w sposób umożliwiający uzyskiwanie optymalnej stopy zwrotu,
 • organizacja procesów wewnątrz firmy,
 • dobór właściwych osób dla realizacji celów,
 • określenie obowiązków spoczywających na wykonawcach powierzonych czynności,
 • kształtowanie płynności finansowej,
 • określanie strategii w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa,
 • dobór właściwych strategii z punktu widzenia oczekiwań firmy,
 • ocena obecnej sytuacji finansowej,
 • przewidywanie przyszłej kondycji finansowej,
 • powiązanie działań finansowych, sprzedażowych, marketingowych, logistycznychi produkcyjnych,
 • analiza otoczenia makroekonomicznego i dostosowanie firmy do jego zmian,
 • pozycjonowanie firmy wśród konkurencji w skali mikro i makro,
 • poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania,
 • negocjacje umów handlowych i kontraktów,
 • wsparcie prawne oraz finansowe.


Oszczędność poprzez powierzenie całości spraw doświadczonemu zespołowi specjalistów
 

 • optymalizacja procesów wewnątrz organizacji,
 • uzyskiwanie wyższej stropy zwrotu zaangażowanego kapitału,
 • większa efektywność procesów oraz pracowników,
 • określenie ryzyka i podjęcie działań w kierunku jego ograniczenia,
 • przyspieszenie rotacji zaangażowanych środków,
 • uzyskanie trwałej relacji z partnerami,
 • możliwość szybkiego pozyskania środków dla realizacji celów,
 • lepsze warunki współpracy z kontrahentami,
 • pomoc w różnych sferach działalności,
 • innowacje w zakresie finansów.